logo Zwanger in Antwerpen

Algemene maatregelen

Groeipakket

In het groeipakket zit wat we vroeger kraamgeld en kinderbijslag ("kindergeld") noemden. 

Hoe vraag je dit aan? Er zijn in Vlaanderen 5 aanbieders waaruit je kan kiezen. Lees hier verder voor meer informatie!

Terugbetaling consultaties

Consultaties bij gezondheidswerkers (artsen, gynaecologen, vroedvrouwen, kinesisten, …) worden onder bepaalde voorwaarden terugbetaald. Informeer hiervoor bij je mutualiteit!

Sociale maatregelen

Recht op verhoogde tegemoetkoming

Als je een laag inkomen hebt, heb je recht op de verhoogde tegemoetkoming. Dit wil zeggen dat je dan minder moet betalen. Meer info bij je mutualiteit.

Derdebetalersregeling

Als je gebruik kan maken van de derdebetalersregeling, dan moet je aan je dokter, vroedvrouw,... alleen het remgeld betalen. De rest betaalt je mutualiteit rechtstreeks aan hem/haar. Als hij/zij geconventioneerd is, moet je zelfs niets betalen.

Voor wie is dit?

Iedereen heeft recht op de derdebetalersregeling bij ziekenhuisopname en bij de apotheker. Daarnaast is het er voor mensen met: 

  •  een verhoogde tegemoetkoming 
  •  een inkomen lager dan een het leefloon
  •  6 maanden volledige werkloosheid en die tegelijk alleenstaand of gezinshoofd zijn
  •  een individuele financiële noodsituatie
  •  verhoogde gezinstoelagen voor een kind met een erkende handicap

Vraag dit even na bij je mutualiteit.

Sommige huisartsen, gynaecologen en vroedvrouwen werken niet met deze derdebetalersregel. Dan moet je wel het volledig bedrag betalen tijdens het consult, en dan krijg je daarna slechts een deel terug als je je briefje binnen brengt bij je mutualiteit.

MAF = maximumfactuur

De maximumfactuur biedt elk gezin de garantie dat het niet meer moet uitgeven aan kosten voor geneeskundige verzorging dan een bepaald maximumbedrag (plafond).

Als je medische kosten in de loop van het jaar dat maximumbedrag bereiken, krijg je de overige medische kosten volledig terugbetaald.

Het maximumbedrag is afhankelijk van de netto inkomsten van je gezin: hoe hoger de inkomsten, hoe hoger het te bereiken grensbedrag zal zijn. 

Meer info op deze website en bij je mutualiteit.

Extra steun

Wanneer je je in een situatie van armoede bevindt en je daardoor je eigenwaarde dreigt te verliezen, kan je hier terecht voor steun:

De vzw ArmenTeKort: hier kan je een Buddy krijgen om buiten de professionele hulpverlening samen alledaagse dingen te doen.

STA-AN bestaat op dit ogenblik uit 5 verengingen waar armen het woord nemen. In de verenigingen kan je terecht voor een babbel, steun, activiteiten,...

Bij Alma kan je als vrouw terecht om je talenten te (her)ontdekken, om kennis en vaardigheden op te doen, Nederlands te oefenen, en sociale netwerken op te bouwen in de ontmoeting met andere vrouwen met verschillende etnisch-culturele en migratie-achtergronden.

NMBS

Je mag de laatste 4 maanden van je zwangerschap met een vervoerbewijs 2de klas reizen in 1ste klas zonder hiervoor te moeten bijbetalen.
Zorg wel dat je een medisch attest bij je hebt. Gebruik het blanco formulier uit het zwangerschapsboekje van Kind&Gezin. Bij je eerste bezoek ivm je zwangerschap aan je vroedvrouw, huisarts of gynaecoloog kan je je zwangerschapsboekje vragen. Je kan het zwangerschapsboekje ook aanvragen via de website van Kind&Gezin.

 

Tags