Algemeen

Kinderbijslag

Kinderbijslag is een maandelijkse bedrag dat je krijgt voor de opvoeding van je kind. Je kan kinderbijslag krijgen voor je eigen kinderen, de kinderen van je partner en zelfs voor inwonende pleeg- en adoptiekinderen.

Meer info?

Voor kinderen geboren vanaf 1/1/2019 gaat er een nieuw systeem in werking: het groeipakket.