Algemeen

Sociale maatregelen

Recht op verhoogde tegemoetkoming

Als je een laag inkomen hebt, heb je recht op de verhoogde tegemoetkoming. Dit wil zeggen dat je dan minder moet betalen. Meer info bij je mutualiteit.

Derdebetalersregeling

Als je gebruik kan maken van de derdebetalersregeling, dan moet je aan je dokter, vroedvrouw,... alleen het remgeld betalen. De rest betaalt je mutualiteit rechtstreeks aan hem/haar. Als hij/zij geconventioneerd is, moet je zelfs niets betalen.

Voor wie is dit?

  • Als je een verhoogde tegemoetkoming krijgt
  • Als je bruto belastbaar inkomen niet hoger is dan het leefloon
  • Als je verhoogde kinderbijslag krijgt
  • Als je 6 maanden volledig werkloos bent
  • ingeval van een individuele financiële noodsituatie

Vraag dit even na bij je mutualiteit.

Sommige huisartsen, gynaecologen en vroedvrouwen werken niet met deze derdebetalersregel. Dan moet je wel het volledig bedrag betalen tijdens het consult, en dan krijg je daarna een deel terug als je je briefje binnen brengt bij je mutualiteit.

MAF = maximumfactuur

De maximumfactuur biedt elk gezin de garantie dat het niet meer moet uitgeven aan kosten voor geneeskundige verzorging dan een bepaald maximumbedrag (plafond).

Als je medische kosten in de loop van het jaar dat maximumbedrag bereiken, krijg je de overige medische kosten volledig terugbetaald.

Het maximumbedrag is afhankelijk van de netto inkomsten van je gezin: hoe hoger de inkomsten, hoe hoger het te bereiken grensbedrag zal zijn. 

Meer info bij je mutualiteit.

Extra steun

Wanneer je je in een situatie van armoede bevindt en je daardoor je eigenwaarde dreigt te verliezen, kan je hier terecht voor steun:

De vzw ArmenTeKort: hier kan je een Buddy krijgen om buiten de professionele hulpverlening samen alledaagse dingen te doen.

STA-AN bestaat op dit ogenblik uit zes verengingen waar armen het woord nemen. In de verenigingen kan je terecht voor een babbel, steun, activiteiten,...

In IVCA (Intercultureel Vrouwencentrum Antwerpen) bieden we vrouwen met verschillende etnisch-culturele en migratie-achtergronden kansen om hun talenten te (her)ontdekken, om kennis en vaardigheden op te doen, Nederlands te oefenen, en sociale netwerken op te bouwen in de ontmoeting met andere vrouwen.