Financiële kwesties

Zonder ziekteverzekering

Waarborg voor Dringende Medische Hulpverlening

Het OCMW van Antwerpen kan ‘dringende medische hulp’ betalen voor mensen zonder geldige verblijfsdocumenten die in Antwerpen wonen. Dit geldt voor de meeste kosten rond de zwangerschap, bevalling en de zorgen achteraf. Het OCMW betaalt alleen als je zelf niet genoeg geld hebt en je aan een aantal voorwaarden voldoet. Je moet vooraf een aanvraag doen bij het OCMW Sociaal Centrum Plein, Lamorinièrestraat 137, 2018 Antwerpen. Dit kan elke weekdag van 9u tot 12u30. Het is een goed idee om al vóór 9u daar te zijn. De mensen van het 'aanspreekpunt kwetsbare zwangeren' van sociaal centrum Plein zijn ook regelmatig aanwezig in de prenatale steunpunten. Wanneer precies vind je hier.

Dokters van de Wereld

Hier kan je terecht voor kosteloze medische zorg.

Vrije consultaties: Maandag, woensdag en vrijdag om 9u.
Adres: Lange Beeldekensstraat 225– 2060 Antwerpen 
Contact: 03 231 36 41